Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi tôn trọng nguyên tắc chất lượng đầu tiên, để đảm bảo chất lượng ổn định và hiệu quả của sản phẩm, chúng tôi đã thông qua ISO9001: 2008 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong năm 2007. chúng tôi sở hữu mạnh mẽ và khả năng phát triển, trung tâm R & D được thành lập trong cùng một năm và chủ động thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển liên quan đến thiết bị sản xuất và các sản phẩm mới.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc